ร้องเรียนพนักงานขับรถ สาย 515

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เรียนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้า นายชัยวุฒิ แจ่มผล ขอร้องเรียนการให้บริการเจ้าพนักงานขับรถ สาย 515 หมายเลข 13-1850 (6-56122) ตามอ้างอิงจากแอพพลิเคชั่น ViaBus โดยข้าพเจ้ารอรถประจำทางอยู่ที่ป้าย บริเวณสวนจิตลดา เวลา 16.21 น. ทั้งนี้ได้เรียกรถแล้ว แต่พนักงานขับรถมาด้วยความเร็วสูง เลยไม่จอดรถรับผู้โดยสาร ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบ และลงโทษพนักงานขับรถท่านนี้ด้วย ด้วยความเคารพอย่างสูง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ