ร้องเรียนพนักงานขับรถพูดโทรศัพท์ตลอดทาง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้ที่25/6/59 รถเมล์สาย76 ตั้งแต่17.30-18.40น พนักงานหญิงใช้โทรศัทพ์ พูดคุยโดยใช้small talk ตังแต่ดิฉันขึ้นรถเมล์จากสีลมจนกระทั่งดิฉันลงที่เซ็นทรัลพระราม2 ก้อยังพูดคุยไม่หยุดและใช้มือเดียวในการจับพวงมาลัยรถ ดิฉันเห็นว่าไม่สมควรอย่างยิ่ง ควรจะคุยเฉพาะเรื่องที่จำเป็นและไม่ควรเกิน1นาทีเพราะชีวิตผู้โดยสารจะปลอดภัยหรือไม่ขึ้นอยุ่กับคนขับรถๆควรมีจิตสำนึกและควรเข้าอบรมระเบียบและมารยาท ความรับผิดชอบ จิตสำนึกในการขับรถ นี่ไม่ช่ายครั้งแรกนะค่ะ พบเจอหลายครั้งมีพฤติกรรมเหมือนเดิม มือหนึ่งจับพวงมาลัย มือหนึ่งจับsmalltalk อย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย ไม่งั้นคงไม่ตราเป็น กม .ในขณะขับรถห้ามใช้ โทรศัพท์ ควรใช้เฉพาะที่จำเป็นและใช้smalltalk เบอร์ข้างรถ5-90067 ทะเบียนรถ15-3760

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียกพนักงานประจำรถคันดังกล่าวมาสอบสวนข้อเท็จจริงพร้อมทั้งอบรมกำชับเรี่องการขับขี่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินเพื่อนร่วมทางนบท้องถนนและผู้ใช้บริการ หากพนักงานมีความผิดจริงจะลงโทษตามระเบียบองค์การ และแจ้งผลให้ทราบต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขอแจ้งผลการดำเนินการตามที่ท่านได้ร้องเรียนสาย 76 เบอร์ข้างรถ5-90067 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 เวลา 17.30 - 18.40 น.โดยใช้โทรศัพท์ ตั้งแต่บริเวณสีลมจนกระทั่งถึงเซ็นทรัลพระราม 2 ขณะนี้หน่วยงานที่ได้รับผิดชอบได้เรียก นางสาวสุธินันท์ อ่อนทรัพย์ มาสอบสวนให้การยอมรับและได้ว่ากล่าวตักเตือนการขับที่ปลอดภัย หากกระทำผิดเช่นนี้อีกจะลงโทษสถานหนักตามระเบียบองค์การต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ