ร้องเรียนพนง.มีกลิ่นบุหรี่ขึ้นรถปรับอากาศ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อช่วง21.15โดยประมาณ ได้โดยสารรถสาย134 หมายเลข7-55151(ซึ่งเป็นรถช่วยวิ่งจากสาย114) ในขากลับบัวทองเคหะ เมื่อมาถึงช่วงป้ายแยกท่าอิฐ ก็ได้มีพนง.ที่เลิกงานแล้วท่านหนึ่งขึ้นมาบนรถพร้อมกลิ่นบุหรี่ที่ติดขึ้นมาคละคลุ้งมาก มีผู้โดยสารท่านหนึ่งแพ้กลิ่นบุหรี่จนต้องเอามือมาปิดจมูกตลอดทาง อยากให้องค์กรตักเตือนในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดด้วย เพราะสายนี้มีพนง.สูบบุหรี่แล้วมีกลิ่นขึ้นรถเยอะมาก ทั้งที่ปฏิบัติงานอยู่หรือนอกเวลาแล้วก็ตาม เพราะแค่กลิ่นมันก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ยิ่งคนแพ้บุหรี่ยิ่งแล้วใหญ่

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมา อบรมโดยรวมให้ใหม่แล้ว หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ