ร้องเรียนป้ายรถเมล์สถานีรถไฟฟ้าบางหว้า

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
อยากให้ทางองค์กร ทำการตัดเงินหรือบทลงโทษ รถประจำทางทั้งรถองค์การและรถร่วมบริการ ที่ป้ายรถเมล์สถานีรถไฟฟ้าบางหว้า เนื่องจากถึงแม้จะมีเจ้าหน้าที่ยืนเป่านกหวีดเรียก ก็ไม่แยแสและสนใจ จึงอยากให้ทางองค์การมีมาตรการที่เข้มข้นขึ้น โดยเฉพาะหลังจากไม่มีเจ้าหน้าที่ รถร่วมสาย 81 จอดแช่ ที่ป้ายนี้เป็นประจำ ทำให้รถติดยาวตลอดแม้จะดึกแค่ไหน ถ้าเป็นไปได้อยากให้ติดกล้อง ปรับไปเลยครับ ทั้งนี้เนื่องจาก 1. ทำรถติดยาวตลอดเวลา 2.เสริมสร้างนิสัยแย่ๆให้กับประชาชน ให้ขึ้นนอกป้าย (ถ้ารถเมล์ไม่เปิดรับ ผู้โดยสารไม่สามารถขึ้นได้ ดังนั้นผู้ขับรถจึงผิด) ด้วยความเคารพและอยากเห็นการพัฒนา