ร้องเรียนปัญหาการใช้บริการรถ ขสมก.

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เรียน ท่านที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ร้องเรียนปัญหาการใช้บริการรถ ขสมก เนื่องจากกระผมได้ใช้บริการรถเมล์ฟรี สาย 96 ก. เลขทะเบียนรถ 11-9965 ประจำวันที่ 29 กันยายน 2557 ขึ้นรถตอน 09.00 น. และมาถึงที่หมายที่ โครงการ Work Place ถนนรัชดา-รามอินทรา 8/118 ถนนกาญจนาภิเษก 10/1 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว (จำเป็นต้องนั่งสายนี้เนื่องจากเป็นสายเดียวที่ผ่านโครงการ) เวลา 09.45 น. ระหว่างการเดินทาง รถโดยสารคันดังกล่าว จงใจไม่ยอมแซงรถโดยสาย 96 ก. คันที่อยู่ก่อนหน้าตลอดช่วงการเดินทาง นอกจากนี้ เมื่อส่งกระผมเป็นคนสุดท้ายที่ป้ายโครงการ Work Place รถคันดังกล่าว ยังชะลอความเร็วลงโดยทันที เพื่อให้ทิ้งห่างรถสาย 96 ก. คันก่อนหน้านั้น กระผมขอความอนุเคราะห์สืบสวนข้อเท็จจริง ให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คตารางเวลา และสังเกตลักษณะการเข้าออกที่อู่รถ และดำเนินการกับพนักงานท่านดังกล่าว ทั้งนี้ขอความกรุณาแจ้งผลการดำเนินการกับพนักงานขับรถโดยสารคันดังกล่าว และแจ้งกลับมาที่ E-mail: tutorkthailand@gmail.com โดยกระผมจะติดตามผลการดำเนินการจนกว่าจะรับทราบการดำเนินการนั้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ นายนรากร พรมมา