ร้องเรียนบริการรถเมลล์สาย 141

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ร้องเรียนบรการรถเมลล์ สาย 141 จดระหัส มาคือ 59007,15-3701 ขึ้นรถโดยสารจากท่า คณะรัฐศาสตร์ เวลาประมาณ 16.40 โดยที่กำลังก้าวขึ้นรถโดยสาร 1 ก้าว อยู่บันไดขั้นแรก พขร.ก็ออกรถทันที ทำให้เกือบตกรถ ดีที่คว้าที่จับบริเวณประตูไว้ได้และร้องบอกไปว่ายังไม่ได้ขึ้นรถ พขร.จึงชะลอความเร็วให้ได้ก้าวขึ้นรถ อยากให้เพิ่มความระมัดระวัง และรอบคอบมากกว่านี้ค่ะ เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ อบรมกำชับเข้มงวดพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ขับรถด้วยความไม่ประมาท ระมัดระวัง โดยคำนึงถึงความสะดวก ปลอดภัย ของผู้โดยสารหากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ