ร้องเรียนบริการรถสาย505

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ไม่ทราบว่ารถสาย505 นี่วิ่งวันละคันหรือเปล่า ไม่มีรถวิ่งเลยเหรอ รอรถ3ชั่วโมงทุกวันไม่มีรถเลย ถ้ามันไม่มีรถขนาดนี้ ยุบสายเถอะครับ ผู้โดยสารร้องเรียนแทบทุกวัน ไม่มีการพัฒนาอะไรให้ดีขึ้นเลย สักแต่จะรับปาก ห่วยมาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 505 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)