ร้องเรียนนายท่าปล่อยรถสาย 26

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากเคยร้องเรียนไปครั้งหนึ่งแล้วที่นายท่าปล่อยรถสาย26 ผู้หญิงมีอายู อ้วน ก็ยังพูดจาไม่ดีกับผู้โดยสารเหมือนเดิม คราวนี้จำชื่อได้แล้ว ชื่อวิภาพร สุนนท์ชัย ควรพูดจาให้สุภาพกว่านี้นะ หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเต็มใจให้บริการ ไปถามว่ารถสายนี้ออกเวลากี่โมงตอบให้ด้วยความเต็มใจด้วยนะคะไม่ใช่ว่าตอบแล้วทำหน้าไม่พอใจเหมือนไม่เต็มใจตอบ อยากให้ปรับปรุงการกล่าวทักทายด้วยกิริยา วาจาสุภาพด้วยค่ะเต็มใจให้บริการด้วย เป็นผู้ใช้บริการของขสมก.คิดว่าจะบริการดีกว่ารถร่วมบริการแต่ขอบอกว่าบริการแย่มาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลดั่งกล่าวเรียกนายท่ารถ ปอ.สาย 26 คนดั่งกล่าวมาอบรมตักเตือนการบริการที่สุภาพกับคุณผู้โดยสารทุกครั้งทีี่ปฎิบัติหน้าที่ หากเกิดเหตุการณ์ดั่งกล่าวอีกจะได้ลงต่อไป ขอบคุณที่ใช้บริการ