ร้องเรียนความสะอาด ปอ.97 สีเหลือง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ปอ.97 ทะเบียน15-0959 กทม. ขึ้นรถแล้วมีกลิ่นบุหรี่อับๆรุนแรงมาก รถก็สกปรก ผ้าม่านดำเหนียว เป็นรถปรับอากาศแต่สกปรกขนาดนี้ ผู้โดยสารจะติดเชื้อก่อนไหมคะ เป็นรถให้บริการแต่มีบริการที่แย่ขนาดนี้ กระทบต่อสุขภาพผู้บริโภคขนาดนี้ แย่กว่ารถเมล์ฟรีอีกค่ะ ผู้ประกอบการคิดตามและดูแลด้วยนะคะ

เรียนท่านผู้ร้อง ขสมก. ได้รับทราบข้อร้องเรียนของท่านแล้ว ได้แจ้งไปยังเจ้าของผู้ประกอบการ ( บริษัท บีเอ็นจีวีโลจิสติกส์ จำกัด. )ให้กำชับย้ำเตือนพนักงานขับรถโดยสาร สายปอ.97-3 ทะเบียน 15-0959 แล้ว ให้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ สะดวก ปลอดภัย ไม่ขับแข่งแซงกัน หรือชะลอถ่วงดึง อันเป็นเหตุที่ทำให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หมายรวมถึงความสะอาดภายในรถ เช่น ผ้าม่าน พร้อมทั้ง ห้ามสูบบุหรี่ภายในรถเด็ดขาด หากพบพฤติกรรมหรือพบข้อร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะพิจารณาลงโทษสถานหนักต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.