ร้องเรียนคนขับสาย36ก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถโดยสารสาย36ก.ขับรถไม่สุภาพ ไม่จอดเข้าป้าย จอดให้ผู้โดยสารลงที่กลางถนนป้ายหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาถนนรัชดาภิเษก ขับไวไม่รอให้ผู้โดยสารขึ้นหรืิลงให้เรียบร้อยก่อนแล้วรีบออกรถ พอบอกก็ไม่พอใจตะคอกใส่ผู้โดยสาร หมายเลขข้างรถ 8-80425

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ