ร้องเรียนคนขับรถเมล์ 508 ไม่มีมารยาท

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้(วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2562) เวลาประมาณ 07.35 นาฬิกา ผมได้เดินทางโดยรถเมล์สาย 508 เลขทะเบียนรถ 12-5029(3-44054)[508] มาลงที่ป้าย TOT ชิดลม ผมได้ทำการกดกระดิ่งเตือนก่อนถึงป้ายเพื่อให้คนขับจอดรถ คนขับตะโกนด่ามาว่า "จะกดอะไรนักหนาวะจะจอดให้อยู่แล้ว" ผมก็เลยตอบกลับไปว่า "ผมเพิ่งจะกดครั้งแรก ผมไม่รู้มีคนมากดก่อนไหม และไม่รู้ว่าพี่จะจอดหรือเปล่า" แล้วคนขับก็ตวาดกลับมา ... ผมคิดว่าคนขับเค้าน่าจะมีมารยาทมากกว่านี้ ตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเค้าจะจอดหรือเปล่าผมก็เลยกดไปตามปกติและผมก็บอกไปแล้วหลัง จากเค้าตะโกนด่ามา แต่เค้ากลับตวาดกลับมาอย่างไร้มารยาท ... ฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอบรมมารยาทพนักงานหน่อยนะครับ ให้บริการกับผู้โดยสารดีกว่านี้หน่อย หวังว่าจะได้รับการติดต่อกลับนะครับ ขอบคุณมากครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ให้บริการด้วยกิริยาที่สุภาพ อ่อนน้อม ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่งผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป