ร้องเรียนคนขับรถเมล์ 49 (ธรรมดา)

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขอร้องเรียนพนักงานขับรถเมล์ขสมก.สาย49 ช่วงเวลาโดยประมาณ 16.40 น. ตรงข้ามบิ๊กซีวงศ์สว่าง เนื่องจากการจราจรติดขัด เมื่อใกล้ถึงป้ายและมีผู้โดยสารจะลงรถ คนขับพยายามจะเบียดออกเลนขวาจึงทำให้รถจอดขวางสองเลน และปล่อยให้ผู้โดยสารลงกลางถนน และผู้โดยสารที่จะขึ้นต่อขึ้นเกือบไม่ทัน เและรถก็ค่อยๆขยับไปเลนขวา รู้สึกเป็นอันตรายต่อชีวิตอย่างมากสำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นใช้บริการอย่างเราเอง รบกวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดูแลรับเรื่องตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงาน อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถรถใช้ถนนและผู้ใช้บริการรถสาธารณะ ที่ปัจจุบันมีการปรับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ไม่เคยปรับเปลี่ยนสภาพรถและวิสัยทัศน์ของพนักงานขับรถให้ขึ้นตามราคาการให้บริการ หวังว่าคำร้องเรียนนี้จะได้เห็นถึงการพัฒนาที่ดีและผู้ที่กระทำผิดได้รับการลงโทษตามวินัยที่เห็นสมควร

เรียนท่านผู้ร้อง ขสมก. ได้รับทราบข้อร้องเรียนของท่านแล้ว เบื้องต้นได้แจ้งไปยังผู้เกี่ยวข้องให้กำชับย้ำเตือนพนักงานประจำสาย ให้ตระหนักถึงหน้าที่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด รับ-ส่ง ผู้โดยสารถึงที่หมายด้วยความ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ไม่เดินรถในลักษณะ ถ่วง ดึง ประวิงเวลา หรืออย่างใดอย่างหนึ่่ง หากพบข้อร้องเรียนเช่นนี้อีก รบกวนขอรายละเอียดเพิ่มเติมเช่น สาย/ เบอร์รถ/ ทะเบียนรถ/ วันที่/ เวลา/ สถานที่/หรือภาพถ่าย/ที่สามารถมองเห็นทะเบียนรถได้อย่างชัดเจนเพื่อที่จะได้เรียกตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริง และพิจารณาลงโทษได้อย่างถูกต้อง ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.