ร้องเรียนคนขับรถเมล์สาย 79 ชื่อคนขับรถ ปรีชา แสงเผือก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
คนขับรถชื่อ นายปรีชา แสงเผือก ผู้ขับรถสาย ปอ 79 มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม กล่าวคือแสดงอารมณ์ฉุนเฉียว ก้าวร้าว แสดงออกโดยการขับรถกระฉากเมื่อมีคนโบกรถให้จอด หรือแม้กระทั่งจอดรถให้ผู้โดยสารลงจากป้าย และทำสีหน้าหงุดหงิดรำคาญใจ เมื่อมีผู้สูงอายุ หรือผู้โดยสารกลุ่มไหนก็ตามลงจากรถเมล์ผู้ขับรถดังกล่าวจะเหยียบเบรกหยุดตัวแบบกระฉาก และเปิดประตูรถจากคนขับเสียงดังเหมือนไม่พอใจทุกครั้ง ตลอดเวลาที่ขับรถจะทำหน้าหงุดหงิด โมโหตลอดเวลา เป็นอย่างนี้ เห็นอย่างนี้ทุกครั้ง ที่ใช้บริการรถ ปอ 79 แล้วเจอคนขับรถคือนาย ปรีชา แสงเผือก คนดังกล่าว จึงขอความกรุณาผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องตรงนี้ดำเนินเรื่องให้เร็วที่สุด เพราะค่อนข้างเป็นอันตรายต่อผู้โดยสารอย่างยิ่ง และถ้าดำเนินการแล้วก็ขอขอบคุณมากที่เห็นแก่ประชาชนที่ใช้บริการ ที่จริงไม่อยากจะมาร้องเรียนและเจาะจงชื่ออย่างนี้ แต่ผู้ขับรถดังกล่าวมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่จะทำงานตรงนี้อย่างยิ่ง

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ