ร้องเรียนคนขับรถเมล์สาย 522

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
คนขับรถเมล์สาย 522 เลขคนขับ 1-90029 ทะเบียน 14-4122 คนขับเป็นผู้หญิงวัยกลางคน ระหว่างทางกระทำกิริยาไม่เหมาะสม โดยบีบแตรใส่รถคันอื่นตลอดเส้นทาง (ดิฉันขึ้นจากอนุสาวรีย์ลงสะพานใหม่) บ่นผู้โดยสารเวลาทยอยลงรถช้า(เพราะคนลงเยอะ) ก่นด่ารถคันอื่นว่าบังทางบังถนนที่ตนขับ รบกวนฝากพิจารณามาที่นี้ ขอบคุณค่ะ

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสายปอ. 522 คันดังกล่าว ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถประจำทางคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเเสดงกิริยา-วาจาสุภาพกับผู้โดยสารทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการเรียน