ร้องเรียนคนขัขสาย 71 เลขทะเบียน 11-9944 / ออกตัวทั้งที่ผู้โดยสารยังอยู่ตรงบันได / ขับแล้วเบรคๆตลอดเวลา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เรียน องค์การขนส่งมวลชน เรื่อง ร้องเรียนรถโดยสารครีมแดง สาย 71 ข้อมูลรถโดยสารที่ต้องการร้องเรียน ----------------------- ((สาย 71)) ครีมแดง เลขเจ้ารถ 2-80158 เลขทะเบียน 11-9944 วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 06.20 น. ----------------------- เรื่องที่จะขอร้องเรียน : ขอร้องเรียนการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถสาย 71 ตามข้อมูลด้านบนซึ่งทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตผู้โดนสาร ดังนี้ 1. ขับรถออกไปทันที ในขณะที่ผู้โดยสารยังคงอยู่บนบันได (ไม่ทันขึ้นไปถึงพื้นรถเมลล์ด้านบน) 2. เร่งเครื่องและรีบเบรคกระทันหันช่วงจะจอดเข้าป้ายรถโดยสาร 3. ขับและเบรคอยู่ตลอดเวลา ด้วยพฤติกรรมดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงขอร้องเรียนให้มีการอบรม ตักเตือน และปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานขับรถตามข้อมํลที่ให้ไปข้างต้นนี้ เนื่องจากสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับชีวิตของประชาชนโดยเจตนา และอาจทำให้ระบบเครื่องยนต์ของรถโดยสารเสียหาย (เนื่องจากขับและเบรคอยู่ตลอดเวลา) ขอความกรุณาดำเนินการร้องเรียนนี้โดยเร็ว เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและประชาชนค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ อบรมกำชับเข้มงวดพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ขับรถด้วยความไม่ประมาท ระมัดระวัง โดยคำนึงถึงความสะดวก ปลอดภัย ของผู้โดยสารหากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ