ร้องเรียนการให้บริการรถโดยสารประจำทางสาย 84 (ธรรมดา)

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
คือ วันนี้ (18 สิงหาคม 2562) เวลาประมาณ 13.30 น. ผมได้โดยสารรถโดยสารประจำทาง หมายเลข 84 จากบริเวณวงเวียนใหญ่ สิ่งที่ผมได้เจอในจากการให้บริการในวันนี้ คือ 1) การให้บริการของพนักงานเก็บค่าโดยสาร โดยหลังจากที่ผมได้จ่ายค่าโดยสารแล้ว พนักงานได้ส่งตั๋วให้ แต่ก็ไม่ถึงมือ ทำตกลงไปที่รองเท้าผู้อื่น ซึ่งผมก็ไม่ได้รับคำขอโทษจากพนักงานท่านนี้เลย 2) กิริยามารยาทของพนักงานเก็บค่าโดยสาร โดยพนักงานท่านนี้ได้ต้องการนำผ้าชุบน้ำ แต่แทนที่จะเอาผ้าชุบลงไปในถัง กลับเอาน้ำในถังเทลงบนบันไดที่ให้สำหรับผู้โดยสารขึ้นลง โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเลยแม้แต่น้อย 3) อุปกรณ์บนรถเมล์ โดยในวันนี้ผมจะกดกริ่งลงรถ แต่กดไป 3-4 รอบ ก็ไม่มีเสียงเลย ไม่ทราบว่ากริ่งชำรุดหรือไม่ 4) การให้บริการของพนักงานขับรถ โดยผมจะลงบริเวณอ้อมน้อย แต่กริ่งได้ไม่มีเสียงตามข้อ 3) ผมจึงต้องตะโกนบอกพนักงานขับรถ แต่พนักงานท่านนี้ก็คุยกับพนักงานเก็บค่าโดยสารอยู่โดยไม่สนใจผู้โดยสาร จนผู้โดยสารท่านอื่นต้องบอก ซึ่งพนักงานท่านนี้บอกว่าติดไฟแดงอยู่ ไม่สามารถให้ลงได้ แต่พอรถเคลื่อนที่ แทนที่พนักงานจะหยุดรถที่ป้ายหยุดรถประจำทางข้างหน้า (หน้าวัดอ้อมน้อย) กลับขับรถเลยไปหยุดที่ป้ายบริเวณตรงข้ามธนาคารทหารไทย สาขาอ้อมใหญ่แทน 5) ก่อนที่จะมาเขียนร้องเรียนในนี้ ผมได้โทรศัพท์ไปหาผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเขียนหมายเลขโทรศัพท์บนรถ แต่ก็ไม่ได้มีการตอบกลับแต่อย่างใดเลย ผมหวังว่าข้อร้องเรียนทั้งหมดของผมจะไดเระบการแก้ไขในเร็ววันนี้ ขอบคุณครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ให้บริการด้วยกิริยาที่สุภาพ อ่อนน้อมปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถ หรือหมายเลขตั๋ว เพื่อจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ