ร้องเรียนการให้บริการรถสาย ปอ 511 ทางด่วน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ทุกครั้งที่ผู้โดยสารเดินทางโดยสารด้วยรถประจำทางสาย ปอ 511 ทางด่วน สายใต้ - ปากน้ำ ทุกครั้ง พนักงานหลังจากขึ้นทางด่วนต้องมาแวะเข้าห้องน้ำที่หลังจากขึ้นทางด่วนสุขุมวิท ทำให้ผู้โดยสารเสียเวลารอคอย บางครั้ง เป็น10 นาที ขึ้น ซึ่งแสดงถึงความไม่เป็นมืออาชีพในการบริหารรถสาธารณะ สายอื่นๆอย่าง ปอ 536 ปอ 23 ก็ไม่ได้ มาแวะเข้าห้องน้ำ บางครั้งผู้โดยสารรีบมีธุระ แต่กลับต้องมาเสียเวลารอทุกครั้ง สำหรับบางคนเวลาคือสิ่งมีค่าในชีวิต ไม่ควรต้องมารอโดยเสียเวลาเปล่าทุกๆครั้ง ผู้โดยสารหลายคนต้องมารอพนักงาน หลายต่อหลายครั้ง หายไม่มีคำตอบที่ชัดเจอ จะร้องเรียนไปยังคณะกรรมการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจต่อไป (สคร) มีการเปลี่ยนรถจากรถที่ใช้แก็ส มาเป็นยูโร 2 ไม่สะดวกต่อผู้โดยสารในการเดินทาง โดยเฉพาะผู้โดยสารที่มีปัญหาต้องใช้รถเข็น รบกวนแก้ไขด้วย

เรียนคุณผู้ใช้บริการ ขสมก รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)