ร้องเรียนการให้บริการของสาย 67

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ผมได้เดินทางจากบางแคมา ที่ประชาชื่นแทบทุกคืน สิ่งที่จะเจอบ่อยคือการรอรถสาย 67 ครีมแดง ทุกคืน ผมจะต้องรอรถตั้งแต่ 3 ทุ่ม ถึงเกื่อบๆ 5 ทุ่มถึงจะมาสักคัน ผมไม่เข้าใจว่า อู่รถสายนี้มีรถให้บริการ คันเดียวเหรอคับ ทำไมถึงบริการแย่มาก ปล่อยให้รถขาดระยะตลอด วันๆนึง ผมต้องเสียเวลา 3-4 ชั่วโมงในการรอรถเมล์สายนี้ อยากให้ขสมก.ช่วยปรับปรุงรถเมล์สายนี้หน่อย เรื่องการรอรถนานๆแบบนี้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 67 นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตามรางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)