ร้องเรียนการบริการรถโดยสาร สาย76

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เนื่องด้วยแม่ผมได้ขึ้นรถสาย76 จากดาวคะนองมาวัดเลา เมื่อพนักงานเก็บค่าโดยสารเดินมาเก็บค่าโดยสารแต่ได้เดินผ่านแม่ผมไปโดยไม่เก็บค่าโดยสาร ประมาณสองสามป้ายรถเมล์ก็มีนายตรวจขึ้นมาได้เดินมาตรวจตั๋วโดยสารที่แม่ผม แต่แม่ผมไม่มีนายตรวจจึงให้กระเป๋ารถเมล์มาเก็บค่าโดยสาร ซึ่งพนักงานเก็บค่าโดยสารคนนี้ทำท่าทางไม่พอใจ แม่ผมจึงพูดออกไปว่า "ฉันยื่นให้คุณแล้วแต่คุณไม่ยอมเก็บ ลองถามแม่ลูกข้างๆดูก็ได้" คู่แม่ลูกก็ยืนยันว่ายังไมไ่ด้เก็บจริง แต่พนักงานเก็บค่าโดยสารก็ยังทำท่าทางไม่พอใจอยู่ ตรงนี้ผมข้องใจในการกระทำของพนักงานเก็บค่าโดยสารมากครับ ผมเข้าใจว่าเจอผู้โดยสารแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่แม่ผมยื่นค่าโดยสารให้คุณตั้งแต่แรกแล้วแต่คุณไม่ยอมเก็บค่าโดยสารไปส่วนนี้แม่ผมผิด ? ช่วยว่ากล่าวตักเตือนให้ปรับปรุงตรงจุดนี้ด้วยนะครับ แม่ผมจำหมายเลขทะเบียนรถไม่ได้แต่ยังเก็บตั๋วโดยสารไว้อยู่ ตั๋วโดยสารหมายเลข 4810370 ถ้าตรวจสอบหมายเลขตั๋วจากนายตรวจน่าจะทราบว่าเป็นพนักงานเก็บค่าโดยสารท่านไหน ขอบคุณครับ