ร้องเรียนการขับรถของ นายนที ประดับไข่มุกข์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 23 ก.ค. 2559 เวลา 15.30 น. หน้ากรมการขนส่งทางบก นายนที ประดับไข่มุกข์ พนักงานขับรถ สาย 509 หมายเลขข้างรถ 656111 ขับรถโดยไม่ระมัดระวัง และใช้ความเร็วเกินความจำเป็น จนเกือบเกิดอุบัติเหตุแก่รถคันหน้า เบรกกระทันหันเพราะแซงรถโดยใช้ความเร็วสูง โดยไม่มีความจำเป็น ขสมก. เป็นหน่วยงานบริการสาธารณะควรกวดขันพนักงานของตนให้มากกว่านี้ ความปลอดภัยของผู้โดยสารอยู่ในมือของพวกคุณ

เรียน ผู้ใช้บิรการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียกพนักงานประจำรถคันดังกล่าวมาสอบสวนข้อเท็จจริงพร้อมทั้งอบรมกำชับมารยาทการขับขี่ที่ปล่อยภัยต่อชีวิตและทรัพย์ผู้ใช้บริการและรถร่วมทาง หากผลการสอบสวนแล้วเสร็จจะแจ้งให้ทราบต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

เรียน ชนาพิพัฒน์ ขอชี้แจ้งผลการดำเนินการตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถสาย 509 เลขข้างรถ 656111 ขับรถโดยไม่ระวังและใช้ความเร็ว เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 เวลา 15.30 น. ขณะนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้เรียกตัว นายนที ประดับมุข มาสอบสวนให้การปฏิเสธเนื่องจากวันเวลาดังกล่าวเป็นวันหยุดประสัปดาห์เนื่องจากที่เสียบป้ายเหลืองชำรุดจึงนำบัตรเหลือกออกไม่ได้ และในวันดังกล่าว นายอำนาจ ไวยภารา ปฎิบัติหน้าที่ในเวลาดังกล่าวและแจ้งเหตุผลว่าป้ายดังกล่าวมีรถตู้ รถแท๊กซี่จอดในเลนซ้ายซ้อนคันการจราจรหน้าแน่นติดขัดจึงไม่สามารถใช้ความเร็วได้ จึงได้มีการอบรมกำชับให้ปฎิบัติหน้าที่จิตสำนึกการให้บริการด้วยความระมัดระวัง ขอขอบคุณที่ใช้บริการ