ร้องเรียนการขับรถของรถสาย 123

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
คนขับรถสาย 123 รหัสรถ 123-5 วันที่ 1 ธ.ค. 60 เวลาประมาณ 8.00 น. ใช้เสียงแตรบ่อยมากโดยไม่มีเหตุจำเป็น ตลอดทั้งเส้นทาง รบกวนทั้งรถคันอื่น และผู้โดยสาร นอกจากนั้นยังขับรถกระชาก มีการตะโกนเร่งให้ผู้โดยสารขึ้นลงรถเร็วๆตลอดเวลา

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 123 ใช้เสียงแตรตลอดทางนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ อบรมกำชับและย้ำเตือนพนักงานประจำรถมิให้ประพฤติเช่นนี้อีก จึงเรียนมาเพื่อทราบ