ร้องเรียนการขับรถของพนักงาน 203-180

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
พนักงานไม่ดูกระจกรถให้ดีว่ามีผู้โดยสารกำลังจะรอขึ้น และขณะที่ผู้โดยสารก้าวขึ้นรถ พนักงานขับรถออกรถเร็วและปิดประตูเกือบหนีบแขนผู้โดยสาร เป็นการประมาทมากๆ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)