ร้องเรียนกระเป๋าสาย 97 รถ ขสมก จงใจชูนิ้วกลางใส่ข้าพเจ้าที่จ่ายค่ารถด้วยบัตรประชารัฐ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้ (4/10/2652) เวลาประมาณ 11.00 (โดยประมาณ) ข้าพเจ้าได้นั่งรถเมล์สาย 97 เลขข้างรถ 7-50387 จากหน้า มจพ มาลงเตาปูน โดยรถถึงเตาปูน 11.20(โดยประมาณ) โดยที่ข้าพเจ้าได้จ่ายค่าโดยสารด้วยบัตรประชารัฐ กระเป่ารถเมล์ ผญ ตัวอ้วน ผิวขาว ผมหยิกสลับกับผมตรง ได้นำบัตรประชารัฐของข้าพเจ้าไปที่เครื่องสแกนตามปกติ แต่ขณะที่กำลังคืนบัตรให้ข้าพเจ้า กระเป๋าคนนี้ได้สอดบัตรประชารัฐของข้าพเจ้าไว้ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วนางและใช้นิ้วกลางกดไว้แล้วส่งคืนให้กับข้าพเจ้าในลักษณะที่จงใจให้เห็นว่าชูนิ้วกลางใส่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารู้สึกว่าการกระทำเช่นนี้ไม่น่าจะมีอยู่ในตัวพนักงานของ ขสมก เพราะตามที่องค์กรของท่านได้ขึ้นค่าโดยสาร มาตรฐานการบริการควรจะยกระดับไปด้วย ไม่ใช่สันดานของคนให้บริการยังเหมือนเดิม ไม่ว่าคนจะจ่ายด้วยบัตรแบบไหน คุณก็ต้องบริการและปฎิบัติด้วยความจริงใจและเต็มใจ ไม่รังเกียจผู้โดยสาร ข้าพเจ้าไม่ถือสาอะไร แต่อยากให้เรียกตัวพนักงานคนกล่าวมาอบรมและทำโทษด้วย เพราะการกระทำดังกล่าว ส่งผลต่อชื่อเสียงของ ขสมก โดยตรง และเสี่ยงกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพสินของพนักงานคนดังกล่าว เพราะถ้าพนักงานคนดังกล่าวไปทำกับผู้โดยสารที่อารมณ์ร้อน ไม่อยากจะคิดเลยว่าจะเกิดอะไรกับพนักงานคนดังกล่าวบ้าง

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ