ร้องเรียนกระเป๋ารถเมล์ 104

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
กระเป๋ารถเมล์มองเหยียดใส่ผู้โดยสาร พูดจาเสียงแข็งห้วน ๆ ใส่เหมือนไม่เต็มใจให้บริการ จ่ายเงินเนอะไม่ได้ขอขึ้นฟรี (รถรอบ 13.25 น. วันที่ 31/05/67 ทิศทางขาไป)