ร้องเรียนกระเป๋ารถเมล์สาย520 ทะเบียนรถ12-5450

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
บริการแย่มาก กระชากดงินออกจากมือ พอจะถอนเงินโยนให้เหมือนลูกค้าเป้นขอทาน แล้วก็เล่นตัวไม่ยอมเดินมาเก็บเงิน มัวแต่นั่งเฉยๆ เจอมา2 รอบแล้วค่ะ พฤติกรรมเดิมเลยทั้ง2 ครั้ง

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)