ร้องเรียนกระเป๋ารถเมล์สาย 54

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ร้องเรียนกระเป๋ารถเมล์ สาย 54 ครีม-แดง รหัสรถ 808397 วันที่ 11 ม.ค.2562 เวลา 15.00 -17.00 น. พูดจาไม่สุภาพ ใช้อารมณ์ใส่ผู้โดยสาร อยากให้กวดขันและตักเตือนพนักงานให้มากกว่านี้ ตามนโนบายค่ารถที่ปรับขึ้นราคาด้วย

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก ขอขอบคุณที่ใช้บริการ