ร้องเรียนกระเป๋ารถเมล์พฤติกรรมไม่เหมาะสม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
มีการพูดจาดูหมิ่นต่อลูกค้า เนื่องจากดิฉันกำลังหยิบเงินจ่ายกระเป๋ารถเมล์ ในรถมีคนแออัดจนต้องยืนใกล้ประตูเปิดปิด ดิฉันได้โดนกระเป๋ารถเมล์พูดจาว่าดิฉันล้อหลอกกับการชำระเงินและพูดจาดูหมิ่น ดิฉันเข้าใจคนทำมาหากินแต่ทำไมเขาต้องพูดแบบนี้กับลูกค้า เบียดในรถก็เบียดด้วยกันแล้วยังมาเจอคนบริการแบบนี้แย่มากค่ะ ช่วยกรุณาอบรมผู้ให้บริการให้ดีกว่านี้ด้วย

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม สายรถ วันเวลา สถานที่ ทะเบียนรถหรือหมายเลขรถ เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และ นำผู้กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ