ร้องเรีบนรถ132

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
วันอาทิตย์ที่10ตุลา59รถเบอร์4ไม่เข้าป้าย101/1เวลา9.50

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 132 ไม่เข้าป้ายนั้นได้เรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ อบรมพนักงานประจำรถมิให้ประพฤติอีก จึงเรียนมาเพื่อทราบ