ร้องเรีบนพฤติกรรมพนักงานขับรถ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากต้องใช้บริการรถเมล์ สาย 34 ในการเดินทางไป- กลับ บ้าน- ที่ทำงาน ทุกวัน และจากการได้ใช้บริการรถเมล์ปรับอากาศ สาย 34 ทะเบียน 12-5434 ครั้งนี้ครั้งที่ 3 แล่ว พนักงานขับรถ ขับรถได้น่าหวาดเสียวต่อเพื่อนร่วมทาง และผู้โดยสารบนรถ เป็นอย่างมาก ขอให้องค์กรควรปรับปรุงในเรื่องดังกล่าว โดยด่วน (จากที่นั่งรถสายนี้ยาวๆ จนถึงบ้าน ต่องขอลงระหว่างทาง เนื่องจากทนพฤติกรรมการขับรถแบบนี้ไม่ไหว

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ