ร้องเรีนนสาย 1-22 (522 เดิม) สุดแย่เหมือนเดิม

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ร้องเรีนนสาย 1-22 (522 เดิม) สุดแย่เหมือนเดิม รอรถตอนเช้า ช่วงเวลา 6:30-7:00 ที่เดอะมอลล์ รถขาดระยะ รอรถนาน รถที่มาเป็นรถแอร์สีส้ม รถมาถึงคนแน่นอัดเป็นปลากระป๋อง การปรับปรุงควรดีขึ้น ไม่ใข่ปรับปรุงแล้วแย่ลงมาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการเพื่อให้มีรถวิ่งบริการเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)