ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อรถ 6 ล้อลากพร้อมไฮโดรลิก

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
พุธ, ธันวาคม 9, 2558 - อังคาร, ธันวาคม 15, 2558
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
3,500,000.00
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ
เอกสารร่าง TOR: 
หมายเหตุ: 

ยกเลิกโครงการจัดซื้อ