ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอู่จอดรถโดยสาร อู่ไทรน้อย

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนอกส์
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
อังคาร, กรกฎาคม 14, 2558 - ศุกร์, กรกฎาคม 17, 2558
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
77,230,434.00
เอกสารราคากลาง: 
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ