ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอู่จอดรถโดยสารและอาคารสำนักงาน อู่กำแพงเพชร 2 พื้นที่ 9 ไร่ (ครั้งที่ 2)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
อังคาร, กุมภาพันธ์ 24, 2558 - ศุกร์, กุมภาพันธ์ 27, 2558
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
89,945,000.00
เอกสารราคากลาง: 
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ