ร่าง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนระบบ Server M1000e,M600

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
อังคาร, มีนาคม 28, 2560 - ศุกร์, มีนาคม 31, 2560
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
13,995,600.00
เอกสารราคากลาง: 
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ