ร่างวิจารณ์ จ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานใหญ่ และเขตการเดินรถที่ 1-8

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
ศุกร์, กรกฎาคม 7, 2566 - พุธ, กรกฎาคม 12, 2566
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
13,510,000.00
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ