ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องระบบสำรองไฟฟ้าสำรอง (Generator) ขนาด 500 Kv สำหรับอาคาร ขสมก. 6 ชั้น และห้องดาต้าเซ็นเตอร์ พร้อมติดตั้ง

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
พฤหัสบดี, ธันวาคม 29, 2565 - พฤหัสบดี, มกราคม 5, 2566
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
5,990,000.00
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ