ร่องเรียรถเมล์สาย75สีส้ม

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เมื่อวันที่07/11/2560เวลา17.50สาย75สีส้มเบอร์18ขับรถเเย่มากค่ะด่าผุ้โดยสารพูดจา กับคนสูงอายุ จอดไม่ตรงป้ายกระเป๋ารถด่าผู้โดยสารหยาบคายมาก ค่ะ รบกวนช่วยตักเตือนอบรมด้วยน่ะค่ะ เห็นเบอร์หลายครั้งมากค่ะ

เรียนคุณ เด่นนภนา พวงไธสง ขสมก.ได้รับทราบเกียวกับพฤติกรรมของพนักงานประจำรถโดยสารสาย 75-18 ทะเบียน 14-7496 แล้ว ได้แจ้งไปยังผู้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาลงลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บบริการ จึงเรียนมาเพือทราบ.