ร่มสำคัญมากหรอครับ?

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ลืมร่มไว้บนรถเมล์ สาย 180 ค่ะ โทรขอความช่วยเหลือ 1348 เพื่อขอเบอร์อู่ (รอบ2) พนักงานถามกลับว่า ร่มสำคัญมากหรอครับ ไม่ใช่กระเป๋าเงินไม่ใช่อันอื่น.. ทานโทษนะคะ ของนั่นจะมีค่าหรือไม่มีค่ามันก็ของสำคัญของดิฉันค่ะ ดิฉันต้องการคืน รู้ว่าตัวเองผิดที่ลืมไว้แต่ขอความช่วยเหลือหน่อยไม่ได้หรอคะ / ไม่มีคะแนนให้ค่ะ ขอบคุณ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้อบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขอรายละเอียดพิ่มเติม วันเวลาที่โทร รหัสผู้รับเรื่อง หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้โทรติดต่อ Call Center 1348 หน่วยงานจะได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ