รู้ยัง...ปอ.79 เปลี่ยนเส้นทางเดินรถ วิ่งเข้า ถ.พุทธมณฑล สาย 2 แล้ว

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เดิม เนื่องจากมีการย้าย อู่จอดรถประจำสาย ปอ.79 จาก ในเส้น ถ.พุทธมณฑล สาย 2 ย้ายไป อู่ ถ.บรมราชชนนี มีการเสนอข้อแนะนำ ร้องเรียน และเรียกร้อง จากประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งโดยตรงและทางอ้อม จากการเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินรถดังกล่าว มา บัดนี้ ปอ.79 ขากลับจาก สยามสแควร์ เป็นต้นมา รถได้วิ่งเข้าเส้นทาง ถ.พุทธมณฑล สาย 2 แล้ว วิ่งถึง บริเวณปากทางเข้าอู่เดิม ก่อนวนรถ มุ่งกลับ อู่บรมฯ ในการนี้ขอชื่นชมยินดีและชมเชยต่อ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆคน ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ เกิดขึ้นเป็นจริงได้ สามารถบรรเทาความเดือนร้อนขอประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทางเข้า ถ.พุทธมณฑล สาย 2 เป็นอย่างมาก ขอบคุณครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ