รูปแบบการให้บริการ สื่อเวปไซต์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ควรจะแรับปรุงรูปแบบเวปไซต์ให้ทันสมัย ง่ายต่อการใช้งานมากกว่านี้ ยกตัวอย่าง ระบบการหาสายเส้นทางการเดินทางของรถเมล์ การแบ่งตารางแล้วใส่ข้อมูลที่สายนั้นๆผ่าน ค่อนข้างล้าสมัย เป็นการใช้พื้นที่ตัวหนังสือแบบสิ้นเปลือง ทั้งนี้หากคนที่ไม่เคยผ่านไปเส้นทางนั้น ก็จะไม่เข้าใจข้อมูล ทางที่ดี การแสดงข้อมูลควรอิงกับแผนที่-เส้นทางการเดินทางเข้าเด้วยกัน ควรมีการให้เปรียบเทียบระยะเวลาการเดินทาง ระหว่างรถเมล์หลายๆสาย ที่เดินทางไปจุดหมายเดียวกัน และควรเพิ่มรายละเอียดจุด ตำแหน่งที่ตั้งของป้ายรถเมล์เข้าไปด้วย เชื่อว่าการเพิ่มข้อมูล หรือปรับปรุงระบบการทำงานนี้ ไม่ยากเกินกว่าแรง หากต้องการค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อการปรับปรุงที่ดีขึ้น แนะนำให้ทางขสมก. ศึกษาเพิ่มเติมในหัวข้อของ design service หรือติดตามหัวข้อสนธนาของทางTcdc ที่ผ่านมา ทั้งนี้เชื่อาขสมก.จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเรื่อยๆ

เรียน ท่านผู้ใช้บริการ ขสมก. ต้องขอขอบคุณในข้อคิดเห็นกี่ยวกับระบบค้นหาเส้นทางรถเมล์ที่ท่านได้เสนอแนะมา และขอเรียนให้ท่านทราบว่าปัจจุบัน ขสมก. กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงพัฒนาระบบการค้นหาเส้นทางรถเมล์บนเว็บไซต์เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอบคุณครับ webmaster