รีบไปไหน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์สาย8 คันที่ 80 23 55 ขับแข่งออกขวาตลอดจะรีบไปไหน เร่งผู้โดยสารอย่างกับต้อนควาย ปรับปรุงด้วย

เรียน ท่านผู้โดยสาร ได้รับทราบเรื่่องร้องเรียนสาย 8 ดังกล่าวแล้ว ด้วยความขอบคุณ ขสมก. จะแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการตรวจสอบ และว่ากล่าวตักเตือนกับรถคันหมายเลขที่่แจ้งมา จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียน ท่านผู้โดยสาร ได้รับทราบเรื่่องร้องเรียนสาย 8 ดังกล่าวแล้ว ด้วยความขอบคุณ ขสมก. จะแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการตรวจสอบ และว่ากล่าวตักเตือนกับรถคันหมายเลขที่่แจ้งมา จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียน ท่านผู้โดยสาร ได้รับทราบเรื่่องร้องเรียนสาย 8 ดังกล่าวแล้ว ด้วยความขอบคุณ ขสมก. จะแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการตรวจสอบ และว่ากล่าวตักเตือนกับรถคันหมายเลขที่่แจ้งมา จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียน ท่านผู้โดยสาร ได้รับทราบเรื่่องร้องเรียนสาย 8 ดังกล่าวแล้ว ด้วยความขอบคุณ ขสมก. จะแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการตรวจสอบ และว่ากล่าวตักเตือนกับรถคันหมายเลขที่่แจ้งมา จึงเรียนมาเพื่อทราบ