รายละเอียดของเส้นทางการเดินรถของแต่ละเส้นทางของสายรถเมย์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ทำไมตอนนี้ไม่มีรายละเอียดของเส้นทางการเดินรถของแต่ละเส้นทางของสายรถเมย์ในเว็บไซ้ด์ขององค์การขนส่งมวลชน จะหาได้ที่ตรงไหน เมื่อก่อนนี้มีรายละเอียดนี้อยู่

เรียน ท่านผู้ใช้บริการ รายละเอียดของเส้นทางการเดินรถของแต่ละเส้นทางของสายรถเมล์บนเว็บไซ้ด์ขององค์การขนส่งมวลชนนั้นยังมีอยู่เหมือนเดิมครับ เพียงแค่ทา่นผู้ใช้บริการคลิกไปที่ตัวเลขของสายรถนั้น ๆ ก็จะแสดงข้อมูลรายละเอียดครับ ขอบคุณครับ