รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566

เลขที่ประกาศ: 
1-31 ม.ค.2566
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ทุกวิธี
วันที่ประกาศ: 
พุธ, กุมภาพันธ์ 8, 2566