รายการทีวีในรถเมล์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ช่วงนี้เป็นรายการเทอดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งรายการประเภท นี้มีมากมายที่น่าสนใจและมีประโยชน์ และประชาชนก็สนใจ แต่รายการทีวีรถเมล์ เสนอโครงการพระราชดำริซ้ำไปซ้ำมา น่าเสียดายมากค่ะ อุตส่าห์เสียงบประมาณซื้อทีวี และเสียพลังงานไฟฟ้า ไปโดยได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าเลย