ราคากลาง เช่าเครื่อง Figure Scan And Smart Card

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
520300
ราคากลาง: 
246,528.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
240,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
240,000.00
วันที่ประกาศ: 
พุธ, กรกฎาคม 1, 2558