ราคากลาง เช่ารถประจำตำแหน่งผู้อำนวยการ จำนวน 1 คัน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
6332964
ราคากลาง: 
35,280.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท กรุงเทพ ออโต้ลิช จำกัด
2,082,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท กรุงเทพ ออโต้ลิช จำกัด
2,082,000.00
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, มีนาคม 15, 2559