ราคากลาง เช่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์

วันที่ประกาศ: 
16/05/2561
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง: 
46,877,236.00 บาท
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: