ราคากลาง ว่าจ้างแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานใหญ่

วันที่ประกาศ: 
05/02/2561
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
363,000.00 บาท
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: