ราคากลาง ว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอู่คลองเตย,อู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์,อู่พระราม 9 เขตการเดินรถที่ 4

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
1117451.12
ราคากลาง: 
1,044,820.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัทรักษาความปลอดภัย อมร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
16,884.60
หจก.สยามพิทักษ์ความปลอดภัย
16,512.24
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาหมายเหตุ
หจก.สยามพิทักษ์ความปลอดภัย
16,478.00
มีกำหนดระยะเวลา 4 เดือน 15 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค.-15 พ.ย. 2559
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, มิถุนายน 21, 2559