ราคากลาง ว่าจ้างพยาบาลอัตราจ้าง จำนวน 7 คน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
5874800
ราคากลาง: 
1,885,000.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท เมดิคอล ลิงค์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1,855,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท เมดิคอล ลิงค์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1,855,000.00
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, กันยายน 4, 2557